Obrona pracy dyplomowej

 1. Zasady obowiązujące przy składaniu prac dyplomowych
  • uczestnik rejestruje osobiście w Dziekanacie 2 egzemplarze pracy dyplomowej (w formie wydruku komputerowego oprawionego w okładki do bindowania z opaską zaciskową – Uwaga: praca nie może być bindowana) i pobiera druk oceny pracy dyplomowej;
  • jeden egzemplarz zarejestrowanej pracy wraz z drukiem oceny uczestnik zobowiązany jest przekazać promotorowi co najmniej na tydzień przed planowanym terminem obrony;
  • drugi egzemplarz – archiwalny (przygotowany jak w punkcie 3) uczestnik składa w Dziekanacie wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy (druga strona pracy). Niniejsze oświadczenie musi być wypełnione i podpisane przez uczestnika oraz podpisane przez promotora. Praca musi zostać złożona w Dziekanacie co najmniej tydzień przed planowanym terminem obrony;
  • przy rejestracji pracy dyplomowej uczestnik wypełnia w Dziekanacie dodatkowe dokumenty do obrony.
 2. Egzemplarz archiwalny pracy musi zostać przygotowany z obowiązkowym zachowaniem poniższych zasad. Objętość egzemplarza archiwalnego pracy należy maksymalnie zmniejszyć, stosując następujące zalecenia:
  • marginesy: górny, dolny, zewnętrzny, wewnętrzny – 1 cm oraz na oprawę 1,5 cm;
  • odstęp między wierszami: pojedynczy, akapity po tytule rozdziału i podrozdziału – 6 pt;
  • oprawa: grzbiet zaciskowy bez elementów metalowych i okładki do bindowania;
  • rodzaj czcionki: Times New Roman, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka pogrubiona;
  • rodzaj papieru: standard, format A-4;
  • wielkość czcionki: tytuły rozdziału (duże litery) i podrozdziału (małe litery) – 10 pt. tekst – 9 pt.;
  • wydruk tekstu: dwustronny.

  Strona tytułowa pracy dyplomowej oraz druga strona egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej muszą być wykonane według wzoru ( Wzór stron 1-2 pracy dyplomowej DOC 32 KB)

W celu przygotowania dokumentacji do obrony, co najmniej na tydzień przed obroną uczestnik przedkłada w Dziekanacie do wglądu dowód wpłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz indeks i kartę egzaminacyjną z wszystkimi wymaganymi wpisami.

Zamiana rozmiaru
Kontrast