Harmonogramy

Logopedia

Oligofrenopedagogika

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Organizacją zajęć zajmuje się
Dziekanat
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 688 00 14 65 65 515 do 518
fax 14 65 65 519
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl
Godziny pracy działu