Kozioł Michał

Ikona - pracownikdr, Rektor

adiunkt
Samodzielny Zakład Informatyki i Metod Ilościowych

kontakt: michal.koziol@mwse.edu.pl

Godziny przyjęć studentów: 
czwartek – 11.00-12.00
Prosimy o wcześniejsze uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Uczelni: tel. 14 65 65 565, mwse@mwse.edu.pl

Miejsce dyżuru konsultacyjnego: ul. Szeroka 9, p. 19

Dyżury konsultacyjne:

dzień godziny
08.03.2019 (piątek) 14:30-16:00
16.03.2019 (sobota) 15:00-16:30
12.04.2019 (piątek) 14:30-16:00
26.04.2019 (piątek) 14:30-16:00
11.05.2019 (sobota) 15:00-16:30
24.05.2019 (piątek) 14:30-16:00
15.06.2019 (sobota) 11:00-12:30
21.06.2019 (piątek) 14:45-16:15

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
 • Doktor, Nauki ekonomiczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013-02-21

Zainteresowania badawcze:

 • informatyka w zarządzaniu
 • wykorzystanie informatycznych narzędzi w marketingu
 • wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientami – CRM
 • zarządzanie wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie
 • nauczanie na odległość (e-learning)

Wykładane przedmioty:

 • narzędzia informatyczne w przygotowaniu pracy dyplomowej (wykład do wyboru)
 • organizacja i ekonomika przedsiębiorstw
 • technologia informacyjna
 • zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie
 • seminarium dyplomowe