Kozioł Michał

Rektor - Kozioł Michałdr, Rektor

adiunkt
Katedra Finansów i Rachunkowości

kontakt: michal.koziol@mwse.edu.pl

Godziny przyjęć studentów: 
czwartek – 11.00-12.00
Prosimy o wcześniejsze uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Uczelni: tel. 14 65 65 565, mwse@mwse.edu.pl

Rektor przyjmuje zgłoszenia (na adres poczty elektronicznej: rektor@mwse.edu.pl) wszelkich przypadków związanych z dyskryminacją, przemocą, zagrożeniem i naruszeniem bezpieczeństwa, mających miejsce  zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i studentów i podejmuje działania zmierzające do rozwiązywania zaistniałych problemów.

Dyżury konsultacyjne

Miejsce dyżuru konsultacyjnego: ul. Szeroka 9, p. 19

dzień godziny
13.03.2020 (piątek) 14.30-16.00
20.03.2020 (piątek) 14.30-16.00
17.04.2020 (piątek) 14.30-16.00
24.04.2020 (piątek) 14.30-16.00
15.05.2020 (piątek) 14.30-16.00
22.05.2020 (piątek) 14.30-16.00
5.06.2020 (piątek) 14.30-16.00
19.06.2020 (piątek) 14.30-16.00

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
 • Doktor, Nauki ekonomiczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013-02-21

Zainteresowania badawcze:

 • informatyka w zarządzaniu
 • wykorzystanie informatycznych narzędzi w marketingu
 • wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientami – CRM
 • zarządzanie wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie
 • nauczanie na odległość (e-learning)

Wykładane przedmioty:

 • narzędzia informatyczne w przygotowaniu pracy dyplomowej
 • organizacja i ekonomika przedsiębiorstw
 • organizacja i zarządzanie
 • technologia informacyjna
 • teoria organizacji
 • zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie
 • seminarium dyplomowe
Zamiana rozmiaru
Kontrast