Kozioł Leszek

Leszek Koziołprof. dr hab, profesor zwyczajny, kierownik katedry
Katedra Zarządzania

Redaktor naczelny
Wydawnictwo

kontakt:
leszek.koziol@mwse.edu.pl
tel. 14 65 65 535

Miejsce dyżuru: ul. Szeroka 9, p. 24

Dyżury:

dzień godziny

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister, Zarządzanie
  Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1974
 • Doktor, stopień krajowy, Nauki o zarządzaniu
  Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982-06-28
 • Doktor habilitowany, Dziedzina nauk ekonomicznych, specjalność: ekonomika pracy
  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Wydział Ekonomiki Produkcji, 1991-01-01
 • Profesor, Dziedzina nauk ekonomicznych
  2003-06-30

Zainteresowania badawcze:

 • zarządzanie operacyjne oraz zachowania organizacyjne pracowników
 • praktyczna realizacja motywacyjnej funkcji zarządzania
 • organizacja procesów pracy, takich jak: zagadnienia organizacji pracy, organizacji czasu pracy, elastyczne systemy zatrudnienia
 • ekonomiczno-organizacyjne aspekty ochrony pracy, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw

Wykładane przedmioty:

 • bhp z elementami ergonomii
 • ekonomika produkcji z elementami zarządzania produkcją
 • ergonomia
 • logistyka i zarządzanie produkcją
 • podstawy zarządzania
 • przedsiębiorczość i innowacje
 • systemy wynagradzania i czasu pracy
 • wprowadzenie do logistyki
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • seminarium dyplomowe
Zamiana rozmiaru
Kontrast