Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

Cel szkolenia:

  • przekazanie informacji dotyczących identyfikacji objawów wypalenia zawodowego;
  • konsekwencje długotrwałego stresu w budowaniu relacji wychowawczych i dydaktycznych dla społeczności placówek oświatowych;
  • sposoby radzenia sobie oraz praktyczne ćwiczenia podnoszące motywację do pracy

Adresaci szkolenia: nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 6
Cena szkolenia*: 360 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast