Wstępna diagnoza i wspieranie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym

Cel szkolenia:

  • wskazanie na możliwości diagnozy dokonywanej przez nauczycieli na terenie przedszkola;
  • ukazanie praktycznych metod i technik rozwijania mowy prawidłowej i zaburzonej;
  • profilaktyka rozwoju mowy

Adresaci szkolenia: nauczyciele pracujący w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych
na terenie szkół

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 4
Cena szkolenia*: 240 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej  oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast