Współpraca nauczyciel – uczeń

Cel szkolenia:

  • zaprezentowanie różnorodnych sposobów wychowywania we współczesnej szkole;
  • trudne pytania – jak zachęcić ucznia do rozmowy, jak zadawać trudne pytania;
  • dystans, sposoby prowadzenia konstruktywnego dialogu i zawierania kompromisów;
  • praktyczne wskazówki wychowawcze, odpowiedzi na bieżące pytania uczestników

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, wychowawcy
i opiekunowie, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 6
Cena szkolenia*: 360 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast