Stres organizacyjny i asertywność – czyli jak pewnie funkcjonować wśród innych

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej wszystkich szczebli, osób, które chcą podnieść swoją sprawność poprzez doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 8

Efekty kształcenia

 • pogłębienie poznania siebie (zasoby, możliwości, potencjał),
 • zwiększenie możliwości efektywnego wpływu na innych,
 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole,
 • doskonalenie umiejętności działania w sytuacji stresu,
 • doskonalenie umiejętności zwiększania zaangażowania pracowników.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Pokonywanie stresu-autodiagnoza.
 2. Rodzaje stresu.
 3. Mechanizmy obronne preferowane przez uczestników.
 4. Zjawisko mobbingu – zasady reagowania – dostosowane do grup odbiorców (rozszerzenie w grupach specjalistów).
 5. Mediacja jako narzędzie do minimalizowania stresu w organizacji –  dostosowane do grup odbiorców (rozszerzenie w grupach specjalistów).
 6. Manipulacja w komunikacji międzyosobowej.
 7. Asertywne formy komunikacji.

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik
 • prezentacja
 • dyskusja
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi

Szkolenie kończy się  zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak)  pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast