Seksualność dzieci i młodzieży – zachowania ryzykowne

Cel szkolenia:

  • ukazanie prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży;
  • trudności w kontroli popędu seksualnego;
  • akceptowane i nieakceptowane sposoby wyrażania potrzeb seksualnych;
  • wyrażanie uczuć a budowanie relacji seksualnych
  • odpowiedzi na trudności zgłaszane przez uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia: pedagodzy, psychologowie, wychowawcy i nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 16
Cena szkolenia*: 960 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast