Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów i ich zainteresowań

Cel szkolenia:

  • zaprezentowanie różnorodnych procedur diagnozowania predyspozycji i zainteresowań;
  • sposoby, metody, formy diagnozowania;
  • omówienie pedagogicznych testów diagnostycznych, odpowiedzi na bieżące pytania uczestników.

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, wychowawcy i opiekunowie, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 6
Cena szkolenia*: 360 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast