Praca z uczniem zdolnym

Cel szkolenia:

  • zaprezentowanie różnorodnych procedur diagnozowania ucznia zdolnego;
  • metody i formy pracy z uczniem zdolnym: indywidualizacja, akceleracja;
  • indywidualny tok nauczania, indywidualny program nauczania w świetle przepisów;
  • praktyczne sposoby pracy z uczniem zdolnym

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, wychowawcy
i opiekunowie, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 8
Cena szkolenia*: 480 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast