Praca z uczniem trudnym

Cel szkolenia:

  • kryteria diagnostyczne zachowań trudnych i ich etiologia;
  • sposoby radzenia sobie z emocjami (kontrola złości);
  • trening kompetencji wychowawczych w zakresie podejmowania interwencji wychowawczej
  • praca z rodzicami uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, wychowawcy
i opiekunowie, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 8
Cena szkolenia*: 480 zł

Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast