Organizacja imprez konferencyjnych i integracyjnych

Szkolenie skierowane jest do studentów, jak i osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz chcących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 16

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • kserokopia świadectwa ukończonej szkoły średniej/odpisu dyplomu uczelni wyższej

Efekty kształcenia

 • rozszerzenie wiedzy praktycznej związanej z organizacją wydarzeń
 • pobudzenie kreatywności i samodzielności działania
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Część teoretyczna:
  • podstawowe pojęcia związane z turystyką biznesową, w tym konferencyjną i motywacyjną (incentive) oraz ich znaczenie gospodarcze,
  • konkurencja na rynku.
 2. Część praktyczna – blok 1:
  • organizacja konferencji – zasady, elementy, cele,
  • planowanie, przygotowanie konferencji,
  • profil delegata,
  • brief konferencji,
  • materiały drukowane,
  • budżet konferencji,
  • produkcja konferencji,
  • kontrola rezultatów,
  • obsługa VIP-ów;
 3. Część praktyczna – blok 2:
  • organizacja imprez integracyjnych – imprezy wewnątrzfirmowe, z partnerami firmy, z prestiżowymi klientami,
  • odbiorcy imprez integracyjnych,
  • team building,
  • grywalizacja, w tym gry miejskie,
  • pomysł i cele,
  • kreacja, animacja i realizacja,
  • budżet,
  • atrakcje, nietypowość oferty,
  • radzenie sobie z problemami w grupach,
  • studia przypadków

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja, projekty
 • Forma realizacji zajęć: wykład, ćwiczenia/warsztaty

Szkolenie kończy się zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak) pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast