Nowoczesne sposoby motywowania uczniów

Cel szkolenia:

  • zaprezentowanie różnorodnych sposobów motywacji;
  • cechy procesów motywacyjnych i ich oddziaływanie;
  • wpływ bodźców zewnętrznych i wewnętrznych;
  • problemy z uzyskaniem odpowiedniego stopnia motywacji w dłuższej przestrzeni czasowej;
  • praktyczne sposoby motywowania uczniów do nauki – warsztat

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, wychowawcy
i opiekunowie, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 10
Cena szkolenia*: 600 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast