Nauczyciel autorytetem

Cel szkolenia:

  • zaprezentowanie podstawowych cech autorytetu a cechy współczesnego nauczyciela;
  • sposoby określania stosunku ucznia do nauczyciela, oczekiwania uczniów wobec nauczycieli;
  • pragmatyczne wskazówki wypracowywania autorytetu, odpowiedzi na bieżące pytania uczestników.

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, wychowawcy
i opiekunowie, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 5
Cena szkolenia*: 300 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast