Mediacja: nauczyciel – uczeń – rodzic

Cel szkolenia:

  • zasady i rodzaje podejmowania mediacji na terenie szkoły lub placówki;
  • ćwiczenia komunikacji (aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, parafrazowanie);
  • doświadczenie osobiste – w trakcie szkolenia podejmowane będą ćwiczenia rozwiązywania bieżących trudności uczestników.

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele i rodzice uczniów wszystkich szczebli edukacji, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 8
Cena szkolenia*: 480 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast