Kultura organizacyjna – miękki wymiar organizacji

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej wszystkich szczebli, pracowników i specjalistów HR, liderów zespołów. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 8

Efekty kształcenia

 • doprecyzowanie pojęcia kultury, norm i wartości organizacji
 • rozpoczęcie i/lub kontynuowanie procesu świadomego budowania kultury organizacji z perspektywy swojego stanowiska/ obszaru/ zespołu
 • skuteczne promowanie wśród współpracowników postaw sprzyjających realizacji przyjętego w organizacji systemu wartości

Przedmioty i treści kształcenia

 • Istota kultury organizacyjnej
 • Funkcje kultury organizacyjnej
 • Klimat organizacyjny
 • Umiejętności i narzędzia kształtowania kultury organizacyjnej – dostosowane do grup odbiorców (rozszerzenie w grupach specjalistów)
 • Diagnoza kultury organizacyjnej – dostosowane do grup odbiorców (rozszerzenie w grupach specjalistów)

Forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik
 • prezentacja
 • dyskusja
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi

Szkolenie kończy się  zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak)  pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast