Coaching w biznesie

Cele szkolenia:

  • Kształtowanie postaw menedżerskich;
  • Pobudzanie i rozwijanie myślenia poza schematami;
  • Podnoszenie efektywności zarządzania;
  • Pobudzanie rozwoju twórczego i zawodowego potencjału menedżera.

Adresaci szkolenia: menedżerowie, kadra kierownicza, przedsiębiorcy, kierownicy działów, specjaliści zarządzania kadrami

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 16 (zajęcia warsztatowe)
Cena szkolenia*: 960 zł

*Cena szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej
oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast