Coaching sprzedażowy

Cele szkolenia:

  • Rozwój osobistych zasobów;
  • Pobudzanie i rozwijanie myślenia poza schematami;
  • Pobudzanie rozwoju twórczego i zawodowego potencjału handlowca;
  • Od handlowca do mistrza sprzedaży;
  • Nabycie i rozwój umiejętności pomagania handlowcom w realizacji celów zawodowych.

Adresaci szkolenia: sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, handlowcy, specjaliści sprzedaży, pośrednicy nieruchomości, agenci sprzedaży, akwizytorzy, agenci ubezpieczeniowi.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 16
Cena szkolenia*: 960 zł

*Cena szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast