Coaching społeczny

Cele szkolenia

  • Rozwój osobistych zasobów;
  • Kształtowanie postaw społecznych;
  • Pobudzanie i rozwijanie myślenia poza schematami;
  • Podnoszenie efektywności zarządzania w samorządzie;
  • Przedstawienie narzędzi komunikacji interpersonalnej.

Adresaci szkolenia: pracownicy samorządowi, pracownicy stowarzyszeń i instytucji pomocy społecznej, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele, kuratorzy

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 16
Cena szkolenia*: 960 zł

*Cena szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast