Coaching kariery i rozwój osobisty

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobistych zasobów;
 • Pobudzanie i rozwijanie myślenia poza schematami;
 • Pobudzanie rozwoju twórczego i zawodowego potencjału;
 • Warsztaty rozwoju osobistego;
 • Pomoc w odkryciu nowych możliwości, zwalczanie wypalenia zawodowego;
 • Jak rozdzielić życie zawodowe i osobiste (przenoszenie problemów).

Adresaci szkolenia:  szeroki zakres odbiorców

Jeżeli dotyczą Cię:

 • Zmiany organizacyjne w strukturze twojej firmy;
 • Poszerzenie firmy o nowe podmioty albo fuzje z innymi;
 • Ekspansja na nowe rynki zbytu/ pojawienie się możliwości wyjazdu za granicę;
 • Wzrost odpowiedzialności z tytułu zarządzania lub nadzoru;
 • Wzrost możliwości zdobycia kierowniczego stanowiska;
 • Wypalenie zawodowe;
 • Problemy osobiste rzutują na Twoją karierę zawodową;
 • Nie umiesz rozdzielić życia zawodowego od rodzinnego;
 • Przenosisz problemy zawodowe na grunt rodzinny i odwrotnie;
 • Brakuje Ci motywacji;

Jeśli stoisz w obliczu jednej z powyższych sytuacji to może potrzebny ci jest ten kurs.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 16
Cena szkolenia*: 960 zł

*Cena szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamiana rozmiaru
Kontrast