Opłaty za szkolenia

Szkolenia prowadzone przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie są odpłatne. Uczestnik szkolenia wnosi następujące opłaty:

  • opłatę za udział w szkoleniu,
  • opłatę za wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Zarówno opłatę za szkolenie, jak i opłatę za wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia należy wnosić w całości z góry przed dniem rozpoczęcia zajęć.

Rodzaj opłaty Liczba godzin Wysokość opłaty
Szkolenie 4 godziny lekcyjne 240 zł
Szkolenie 5 godzin lekcyjnych 300 zł
Szkolenie 6 godzin lekcyjnych 360 zł
Szkolenie 8 godzin lekcyjnych 480 zł
Szkolenie 10 godzin lekcyjnych 600 zł
Szkolenie 16 godzin lekcyjnych 960 zł
Szkolenie 24 godziny lekcyjne 1440 zł
Szkolenie 30 godzin lekcyjnych 1800 zł

Podane opłaty obowiązują od 10 czerwca 2019 r.

Zamiana rozmiaru
Kontrast