Coaching

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych w środowisku biznesu. Absolwenci uzyskają jedenaście kompetencji coachingowych, poznają modele przeprowadzania profesjonalnych sesji coachingowych. Nabywają praktyczne umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, w tym prowadzenia negocjacji, mediacji i dialogu w relacjach zawodowych  i osobistych.

W trakcie studiów słuchacze poznają narzędzia coachingowe mistrzów coachingu. Ważnym celem zajęć jest także przekazanie  zasad etycznych w coachingu oraz wymogów postawy coacha. W toku zajęć warsztatowych słuchacze w sposób praktyczny zapoznają się z prowadzeniem sesji coachingowych i rozmów w kulturze coachingowej.

Adresatami oferty są menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy działów personalnych, psychologowie, pedagodzy, rehabilitanci, trenerzy biznesu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność wykorzystywanych metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty i chcieliby w tym obszarze zdobyć unikalne umiejętności.

Ramowy program studiów

I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz.(W/Ć) Forma zal./pkt ECTS
1. Podstawy zarządzania i organizacji 20 10 Zal./10
2. Wprowadzenie do coachingu. Wyznaczenie celów, kompetencje coachingowe 7 25 E/12
3. Inteligencja emocjonalna coacha. Zarządzanie emocjami 6 18 Zal./8
Razem I semestr (W+Ć) 86 godz. 30 pkt
II semestr
4. Przekonania i wartości w coachingu 6 18 Zal./6
5. Modele rozmów coachingowych i sponsorowanie ludzkiego potencjału 5 15 E/9
6. Coaching w rozwoju kapitału intelektualnego organizacji i jej pracowników 10 10 Zal./5
7. Seminarium dyplomowe 20 zal./10
Razem II semestr (W+Ć) 84 godz. 30 pkt
Razem I, II semestr (W+Ć) 170 godz. 60 pkt

Legenda: W – wykład, Ć – ćwiczenia; Formy zaliczenia: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny

Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opłaty za studia

Zasady rekrutacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast