Studia II stopnia

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie oferuje studia drugiego stopnia:

  • na kierunku pedagogika – w ramach profilu praktycznego,
  • na kierunku zarządzanie – w ramach profilu ogólnoakademickiego.

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Studia drugiego stopnia mogą być realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

PedagogikaPedagogika Studia II stopniaZarządzanieKierunek Zarządzanie studia II stopnia

Zamiana rozmiaru
Kontrast