Stres organizacyjny i asertywność – czyli jak pewnie funkcjonować wśród innych

Kurs adresowany jest do kadry zarządzającej wszystkich szczebli, a także do osób, które chcą podnieść swoją sprawność poprzez doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Oferta kursu skierowana jest do osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Efekty kształcenia

 • pogłębienie poznania siebie (zasoby, możliwości, potencjał)
 • zwiększenie możliwości efektywnego wpływu na innych
 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
 • doskonalenie umiejętności działania w sytuacji stresu
 • doskonalenie umiejętności zwiększania zaangażowania pracowników

Przedmiot i treści kształcenia

 1. Pokonywanie stresu-autodiagnoza.
 2. Rodzaje stresu.
 3. Mechanizmy obronne preferowane przez uczestników.
 4. Zjawisko mobbingu – zasady reagowania –  dostosowane do grup odbiorców (rozszerzenie
  w grupach specjalistów).
 5. Mediacja jako narzędzie do minimalizowania stresu w organizacji –  dostosowane do grup odbiorców (rozszerzenie w grupach specjalistów).
 6. Manipulacja w komunikacji międzyosobowej.
 7. Asertywne formy komunikowania się.

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik,
 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.