Język rosyjski – poziom podstawowy

Kurs językowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 5
Maksymalna liczebność grupy: 12
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Efekty kształcenia

Celem kursu jest:

 • zapoznanie z alfabetem i podstawowymi zasadami pisowni,
 • nauka zasad wymowy,
 • wykształcenie umiejętności czytania krótkich tekstów,
 • wykształcenie umiejętności komunikacji na elementarnym poziomie i podtrzymania konwersacji.

W trakcie obowiązkowych zajęć uczestnik kursu językowego:

 • wykształci zdolność czytania i rozumienia prostych tekstów,
 • będzie potrafiła zredagować proste wypowiedzi o sobie, rodzinie, zainteresowaniach i pracy,
 • wykształci umiejętność posługiwania się językiem w prostych, nieformalnych sytuacjach życia codziennego.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Podstawowe struktury gramatyczne umożliwiające konstruowanie prostych wypowiedzi.
 2. Zwroty grzecznościowe. Zawieranie znajomości.
 3. Autoprezentacja. Miejsce zamieszkania.
 4. Rodzina, praca, zainteresowania.
 5. Określanie czasu.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • Metody dydaktyczne: prezentacja i dyskusja, prezentacja  multimedialna, praca samodzielna, praca w grupach.
 • Forma realizacji zajęć: ćwiczenia, warsztaty.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.