Język niemiecki dla podejmujących pracę poziom początkujący

Oferta kursu skierowana jest do osób dorosłych

Minimalna liczebność grupy: 5
Maksymalna liczebność grupy: 12
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Efekty kształcenia

 • osiągnięcie przez uczestników kursu umiejętności językowych umożliwiających swobodną komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego
 • rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania w języku niemieckim, a także rozumienia ze słuchu,
 • przełamanie barier komunikacyjnych,
 • zapewnienie uczestnikom kursu możliwości używania języka niemieckiego w praktyce.

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyska umiejętność:

 • czytania i rozumienia prostych tekstów,
 • redagowania prostych wypowiedzi o sobie, rodzinie, zainteresowaniach i pracy,
 • posługiwania się językiem w prostych, nieformalnych sytuacjach życia codziennego.

Kurs kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu na poziomie podstawowym A1.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Poznanie podstawowych struktur gramatycznych.
 2. Dane osobowe.
 3. Relacje międzyludzkie.
 4. Życie codzienne – zakupy, restauracje, podróżowanie, sprawy urzędowe, zdrowie, czas wolny.
 5. Praca – przygotowanie CV, tworzenie e-mail, rozmowy telefoniczne, rozmowa kwalifikacyjna.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • Metody dydaktyczne: audiolingwalna, komunikacyjna
 • Forma realizacji zajęć: ćwiczenia, warsztaty

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.