Język niemiecki biznesowy – poziom średnio zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 5
Maksymalna liczebność grupy: 12
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Dodatkowe wymagania rekrutacyjne

 • znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie A1

Efekty kształcenia

Celem kształcenia jest:

 • rozbudowa słownictwa biznesowego oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych umożliwiających swobodną komunikację w sytuacjach związanych ze światem biznesu,
 • rozwinięcie umiejętności przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł.

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyska umiejętności:

 • prowadzenia rozmów i wyrażania opinii ze współpracownikami na tematy związane z pracą i życiem w biurze,
 • przekazywania informacji i doradzanie klientom,
 • prowadzenia nieskomplikowanej korespondencji listownej i e-mailowej,
 • złożenia i przyjęcia zamówienia,
 • radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych w podróży służbowej do krajów niemieckojęzycznych, takich jak rezerwacja hotelu, czy zamówienie dania w restauracji.

Kurs kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu na poziomie średnio-zaawansowanym B1 (Mittelstufe B1 Wirtschaft).

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Biuro i sytuacje biurowe.
 2. Korespondencja biznesowa.
 3. Negocjacje.
 4. Reklama.
 5. Finanse, handel.
 6. Podróż służbowa.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • Metody dydaktyczne: audiolingwalna, komunikacyjna
 • Forma realizacji zajęć: ćwiczenia, warsztaty

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.