Opłaty za kursy dokształcające

Kursy dokształcające prowadzone przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie są odpłatne. Uczestnik kursu wnosi następujące opłaty:

  • opłatę za kurs dokształcający,
  • opłatę za wydanie świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.

Opłatę za kurs dokształcający należy wnosić w całości z góry przed dniem rozpoczęcia zajęć. W wypadku, gdy kurs obejmuje wyodrębnione części opłatę wnosi się z góry za każdą część przed dniem rozpoczęcia zajęć w ramach danej części kursu.

Opłatę za wydanie świadectwa ukończenia kursu należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu końcowego.

Rodzaj opłaty Czas trwania kursu Wysokość opłaty Studenci MWSE
Kurs językowy 30 godzin 350 zł 300 zł
Kurs językowy 40 godzin 450 zł 350 zł
Kurs językowy 60 godzin 550 zł 450 zł
Kurs LCCI 30 godzin 450 zł 350 zł
Intensywny kurs przygotowawczy do egzaminu Pearson (min. 10 uczestników) 30 godzin 500 zł 500 zł
Kurs doskonalący w zakresie egzaminu Pearson (min. 10 uczestników) 12 godzin 120 zł 120 zł
Kurs dokształcający 30-45 godzin 400 zł 400 zł
Kurs dokształcający 46-60 godzin 500 zł 500 zł
Kurs dokształcający 61-75 godzin 550 zł 550 zł
Kurs dokształcający 76-90 godzin 650 zł 650 zł
Kurs dokształcający ponad 90 godzin 7 zł za dodatkową godzinę 7 zł za dodatkową godzinę
Kurs masażu 60 godzin 600 zł 500 zł*
Kurs masażu 100 godzin 850 zł 750 zł*
Kurs instruktora rekreacji ruchowej – Fitness nowoczesne formy gimnastyki 150 godzin 750 zł
Kurs instruktora rekreacji ruchowej – Fitness nowoczesne formy gimnastyki** 80 godzin 400 zł 150 zł
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży*** 38 godzin 130 zł 120 zł

*obniżona opłata dotyczy także absolwentów studiów I i II stopnia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
*** dla studentów lub absolwentów MWSE kierunku Turystyka i rekreacja lub osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu
*** uczestnik kursu otrzymuje świadectwo jego ukończenia bez dodatkowej opłaty.

Podane opłaty obowiązują od 10 czerwca 2019 r.

 

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast