Uprawnienia i certyfikaty

Prowadzenie kształcenia na studiach I i II stopnia

 • 4 sierpnia 1995 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie została wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych z numerem porządkowym ’64’. Uczelnia otrzymała zezwolenie na kształcenie studentów w systemie wyższych studiów zawodowych (obecnie studiów I stopnia) na kierunku ‚zarządzanie i marketing’. Pozwolenie wydano na pięć lat. 26 lipca 1999 r. Minister Edukacji Narodowej przedłużył zezwolenie na prowadzoną działalność dydaktyczną na okres kolejnych dziesięciu lat.
 • 14 listopada 2001 r., na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, rozszerzono ofertę dydaktyczną o studia magisterskie (obecnie studia II stopnia) na kierunku Zarządzanie i marketing (obecnie zarządzanie).  Państwowa Komisja Akredytacyjna, kontrolująca Uczelnię w 2004 r., pozytywnie oceniła poziom i warunki kształcenia.
 • 6 lipca 2006 r., decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliła na rozpoczęcie kształcenia studentów na poziomie studiów pierwszego stopnia na nowym kierunku: Turystyka i rekreacja.
 • 21 listopada 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Zarządzania i Turystyki  uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika.
 • 8 stycznia 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nadaniu Wydziałowi Nauk Społecznych  uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia.
 • 26 września 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Zamiejscowemu w Gorlicach uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie.
 • 22 stycznia 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nadaniu Wydziałowi Nauk Społecznych uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika.
 • 2 października 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nadaniu Wydziałowi Nauk Zarządzania i Turystyki uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Finanse i rachunkowość.

Uczelnia w rankingach

2018

 • W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2018 MWSE zajmuje miejsce 42. Przypominamy, iż w latach ubiegłych MWSE zajmowało miejsca 41, 51 oraz 61. Bardzo wysoko przez komisję zostały ocenione ekonomiczne losy absolwentów, którzy bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy. Wysoko oceniono także nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach oraz dostępność dla studentów kadr wysoko kwalifikowanych.

2017

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie kolejny rok z rzędu awansowała w rankingu Perspektyw! Zgodnie z Rankingiem Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2017 MWSE zajmuje miejsce 41.  Przypominamy, iż w roku ubiegłym MWSE zajmowało miejsce 51,a rok wcześniej 61. Bardzo wysoko przez komisję zostały ocenione losy absolwentów Uczelni, którzy bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy. Wysoko oceniono także innowacyjność.

2016

 • MWSE została laureatem konkursu „Wzorowa Firma” w kategorii „Lider Edukacji Małopolski”, tym samym dołączyła do grona najlepszych firm w Małopolsce. W kapitule konkursu zasiedli: Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Artur Świtoń, Dyrektor Wydawnictwa „Europa. PRESS Media”. Certyfikat ważny jest do 31 grudnia 2019 roku.
 • W  rankingu najlepszych polskich niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” 2016 Uczelnia odnotowała awans aż o 10 miejsc w stosunku do 2015 roku. W obecnym zestawieniu Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie uplasowała się w przedziale miejsc „51-60″, podczas gdy w ubiegłym roku był to przedział „61-70″.

2013

 • 76 miejsce w rankingu najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce, organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” – Ranking Edukacyjny Perspektywy

2011

 • Certyfikat „Uczelnia Liderów” na rok akademicki 2011/2012 przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

2010

 • 18 miejsce w rankingu niepublicznych szkół biznesowych tygodnika „Wprost” i magazynu studenckiego „Dlaczego”
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2010/2011 przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu

2009

 • 97 miejsce w rankingu 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce, organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2009/2010, przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • 22 miejsce w rankingu prywatnych wyższych szkół biznesu „Magazynu Ekonomicznego Home & Market”
Zamiana rozmiaru
Kontrast