Uprawnienia i certyfikaty

 

Prowadzenie kształcenia na studiach I i II stopnia

 • 4 sierpnia 1995 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie została wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych z numerem porządkowym ’64’. Uczelnia otrzymała zezwolenie na kształcenie studentów w systemie wyższych studiów zawodowych (obecnie studiów I stopnia) na kierunku ‚zarządzanie i marketing’. Pozwolenie wydano na pięć lat. 26 lipca 1999 r. Minister Edukacji Narodowej przedłużył zezwolenie na prowadzoną działalność dydaktyczną na okres kolejnych dziesięciu lat.
 • 14 listopada 2001 r., na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, rozszerzono ofertę dydaktyczną o studia magisterskie (obecnie studia II stopnia) na kierunku Zarządzanie i marketing (obecnie zarządzanie).  Państwowa Komisja Akredytacyjna, kontrolująca Uczelnię w 2004 r., pozytywnie oceniła poziom i warunki kształcenia.
 • 6 lipca 2006 r., decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliła na rozpoczęcie kształcenia studentów na poziomie studiów pierwszego stopnia na nowym kierunku: Turystyka i rekreacja.
 • 21 listopada 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Zarządzania i Turystyki  uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika.
 • 8 stycznia 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nadaniu Wydziałowi Nauk Społecznych  uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia.
 • 26 września 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Zamiejscowemu w Gorlicach uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie.
 • 22 stycznia 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nadaniu Wydziałowi Nauk Społecznych uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika.
 • 2 października 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nadaniu Wydziałowi Nauk Zarządzania i Turystyki uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Finanse i rachunkowość.

Uczelnia w rankingach

2016

 • MWSE została laureatem konkursu „Wzorowa Firma” w kategorii „Lider Edukacji Małopolski”, tym samym dołączyła do grona najlepszych firm w Małopolsce. W kapitule konkursu zasiedli: Józef Pilch, Wojwoda Małopolski, Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Artur Świtoń, Dyrektor Wydawnictwa „Europa. PRESS Media”. Certyfikat ważny jest do 31 grudnia 2019 roku.
 • W  rankingu najlepszych polskich niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” 2016 Uczelnia odnotowała awans aż o 10 miejsc w stosunku do 2015 roku. W obecnym zestawieniu Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie uplasowała się w przedziale miejsc „51-60″, podczas gdy w ubiegłym roku był to przedział „61-70″.

2013

 • 76 miejsce w rankingu najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce, organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” – Ranking Edukacyjny Perspektywy

2011

 • Certyfikat „Uczelnia Liderów” na rok akademicki 2011/2012 przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

2010

 • 18 miejsce w rankingu niepublicznych szkół biznesowych tygodnika „Wprost” i magazynu studenckiego „Dlaczego”
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2010/2011 przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu

2009

 • 97 miejsce w rankingu 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce, organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2009/2010, przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • 22 miejsce w rankingu prywatnych wyższych szkół biznesu „Magazynu Ekonomicznego Home & Market”