Rada Patronacka

 1. Piotr Augustyński
  Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Rozwoju Gospodarczego
 2. Marek Babuśka
  Członek Zarządu Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o. Warszawa
 3. Mariusz Burnóg
  Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 4. Barbara Buzowska
  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 5. Urszula Ciężadło
  Dyrektor Przedszkola nr 34 w Tarnowie
 6. Wojciech Daniel
  Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 7. Joanna Dobroś
  Prezes Zarządu Hotel Tarnovia Spółka Akcyjna
 8. Stanisław Dydusiak
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
 9. Piotr Frysztak
  Wiceprezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Technicznych
 10. Maria Gajda
 11. Małgorzata Grabka-Hebda
  Właściciel Restauracji Podzamcze w Tarnowie
 12. Bernard Karasiewicz
  Burmistrz Ryglic
 13. płk. Grzegorz Koziara
  Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie
 14. Grzegorz Kozioł
  Wójt Gminy Tarnów
 15. Mieczysław Kras – przewodniczący
 16. Wiesław Kuldanek
  Tarnowski Organizator Komunalny
 17. Jacek Matrejek
 18. Anna Michałek-Kiełbasa
  Kierownik Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie
 19. Wiesława Mrowca-Urban
  Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
 20. Danuta Nosek
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
 21. Leszek Nowicki
  Prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 22. Janusz Onak
  Tauron
 23. Lesław Paciorek
  Prezes Zarządu „Leier” Polska SA
 24. Marcin Pałach
  Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji
 25. Wojciech Seremet
  Wicedyrektor ds. Logistyki Grupa Azoty S.A.
 26. Jerzy Sitko
  Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Karpacka Spółka Gazownicza Sp. z o.o.
 27. Rafał Stec
  Prezes KNC – Nieruchomości
 28. Robert Tomasiewicz
  Prezes Zarządu elPLC Sp. z o.o
 29. Andrzej Witek
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Medycyna Polska
 30. Adam Wojerz
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie