Rada Patronacka

  1. Piotr Augustyński
   Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Rozwoju Gospodarczego
  2. Mariusz Burnóg
   Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  3. Barbara Buzowska
   Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  4. Urszula Ciężadło
   Dyrektor Przedszkola nr 34 w Tarnowie
  5. Wojciech Daniel
   Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  6. Joanna Dobroś
   Prezes Zarządu Hotel Tarnovia Spółka Akcyjna
  7. Stanisław Dydusiak
   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
  8. Piotr Frysztak
   Wiceprezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Technicznych
  9. Joanna Jasiak
   Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Tarnowie
  10. Bernard Karasiewicz
   Dyrektor Wydziału  Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa
  11. Małgorzata Kocik
   Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką”
  12. Mieczysław Kras – przewodniczący
  13. Wiesław Kuldanek
   Tarnowski Organizator Komunalny
  14. Anna Mach Prezes Stowarzyszenia „Siódemka”
  15. Jacek Matrejek
  16. Anna Michałek-Kiełbasa
   Kierownik Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie
  17. Mieczysława Motyka
   Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
  18. Danuta Nosek
   Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
  19. Leszek Nowicki
  20. Lesław Paciorek
   Prezes Zarządu „Leier” Polska SA
  21. Marcin Pałach
   Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji
  22. Halina Pasternak
   Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
  23. Jakub Patuła
   Członek Zarządu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
  24. Adam Wojerz
   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie
  25. Leszek Wróblewski
   Prezes Spółki Kupiec SA