Rada Patronacka

  1. Piotr Augustyński
   Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Rozwoju Gospodarczego
  2. Mariusz Burnóg
   Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  3. Barbara Buzowska
   Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  4. Urszula Ciężadło
   Dyrektor Przedszkola nr 34 w Tarnowie
  5. Wojciech Daniel
   Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  6. Joanna Dobroś
   Prezes Zarządu Hotel Tarnovia Spółka Akcyjna
  7. Stanisław Dydusiak
   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
  8. Robert Działowski
  9. Piotr Frysztak
   Wiceprezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Technicznych
  10. Małgorzata Grabka-Hebda
   Właściciel Restauracji Podzamcze w Tarnowie
  11. Joanna Jasiak
   Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Tarnowie
  12. Bernard Karasiewicz
   Dyrektor Wydziału  Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa
  13. Małgorzata Kocik
   Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką”
  14. Mieczysław Kras – przewodniczący
  15. Wiesław Kuldanek
   Tarnowski Organizator Komunalny
  16. Anna Mach
   Prezes Stowarzyszenia „Siódemka”
  17. Jacek Matrejek
  18. Anna Michałek-Kiełbasa
   Kierownik Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie
  19. Mieczysława Motyka
   Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
  20. Danuta Nosek
   Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
  21. Leszek Nowicki
   Prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
  22. Lesław Paciorek
   Prezes Zarządu „Leier” Polska SA
  23. Marcin Pałach
   Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji
  24. Halina Pasternak
   Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
  25. Jakub Patuła
   Członek Zarządu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
  26. Adam Wojerz
   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie
  27. Leszek Wróblewski
   Prezes Spółki Kupiec SA
Zamiana rozmiaru
Kontrast