Rada Patronacka

 1. Piotr Augustyński
  Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Rozwoju Gospodarczego
 2. Mariusz Burnóg
  Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 3. Barbara Buzowska
  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 4. Urszula Ciężadło
  Dyrektor Przedszkola nr 34 w Tarnowie
 5. Wojciech Daniel
  Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 6. Joanna Dobroś
  Prezes Zarządu Hotel Tarnovia Spółka Akcyjna
 7. Stanisław Dydusiak
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
 8. Piotr Frysztak
  Wiceprezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Technicznych
 9. Joanna Jasiak
  Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Tarnowie
 10. Bernard Karasiewicz
  Dyrektor Wydziału  Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa
 11. Małgorzata Kocik
  Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką”
 12. Mieczysław Kras – przewodniczący
 13. Wiesław Kuldanek
  Tarnowski Organizator Komunalny
 14. Anna Mach Prezes Stowarzyszenia „Siódemka”
 15. Jacek Matrejek
 16. Anna Michałek-Kiełbasa
  Kierownik Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie
 17. Mieczysław Motyka
  Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
 18. Danuta Nosek
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
 19. Leszek Nowicki
 20. Lesław Paciorek
 21. Prezes Zarządu „Leier” Polska SA
 22. Marcin Pałach
  Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji
 23. Halina Pasternak
  Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
 24. Jakub Patuła
  Członek Zarządu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
 25. Adam Wojerz
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie
 26. Leszek Wróblewski
  Prezes Spółki Kupiec SA