Rada Patronacka

 1. Piotr Augustyński
  Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Rozwoju Gospodarczego
 2. Mariusz Burnóg
  Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 3. Barbara Buzowska
  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 4. Urszula Ciężadło
  Dyrektor Przedszkola nr 34 w Tarnowie
 5. Wojciech Daniel
  Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 6. Joanna Dobroś
  Prezes Zarządu Hotel Tarnovia Spółka Akcyjna
 7. Stanisław Dydusiak
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
 8. Piotr Frysztak
  Wiceprezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Technicznych
 9. Joanna Jasiak
  Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Tarnowie
 10. Bernard Karasiewicz
  Burmistrz Ryglic
 11. Małgorzata Kocik
  Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką”
 12. Mieczysław Kras – przewodniczący
 13. Wiesław Kuldanek
  Tarnowski Organizator Komunalny
 14. Anna Mach Prezes Stowarzyszenia „Siódemka”
 15. Jacek Matrejek
 16. Anna Michałek-Kiełbasa
  Kierownik Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie
 17. Mieczysław Motyka
  Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
 18. Danuta Nosek 
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
 19. Leszek Nowicki
  Prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 20. Lesław Paciorek 
  Prezes Zarządu „Leier” Polska SA
 21. Marcin Pałach
  Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji
 22. Halina Pasternak
  Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
 23. Jakub Patuła
  Członek Zarządu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
 24. Adam Wojerz 
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie
 25. Leszek Wróblewski
  Prezes Spółki Kupiec SA