Wydawnictwo

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest wydawcą publikacji, zawierających rezultaty prowadzonych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uczelni badań naukowych, jak również materiałów dydaktycznych (skryptów uczelnianych i materiałów pomocniczych), mających za zadanie ułatwić studiującej młodzieży dostęp do dorobku naukowego nauczycieli akademickich i usprawnić proces dydaktyczny.

Publikacje książkowe, które ukazały się nakładem wydawnictwa MWSE, adresowane do szerokiego grona odbiorców, w sposób istotny przyczyniają się upowszechniania edukacji ekonomicznej i pedagogicznej. Ich autorzy podejmują próbę przybliżenia czytelnikowi współczesnych problemów zarządzania, konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku europejskim, a także turystyki i rekreacji oraz problemów współczesnych nauk o wychowaniu.

Uczelnia publikuje dwa periodyki –  „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” – zamieszczające dorobek naukowy pracowników Wydziału Zarządzania i Turystyki oraz innych ośrodków naukowo-dydaktycznych i badawczych z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, turystyki i rekreacji oraz zarządzania, a także „Problemy Współczesnej Pedagogiki” zawierające prace z zakresu nauk o wychowaniu i upowszechniające wyniki badań prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych.

Wydawnictwa naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej są otwarte dla autorów – naukowców i praktyków z innych ośrodków naukowo-badawczych, jak również przedstawicieli praktyki gospodarczej i edukacyjnej.  Zapraszamy do współpracy.

33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14
tel. 14 65 65 553, fax 14 65 65 561
e-mail: redakcja@mwse.edu.pl

Oferta wydawniczaOferta wydawnicza
Etyka wydawniczaEtyka wydawnicza
Plan wydawniczyPlan wydawniczy
Informacje dla autorówInfo dla autorow
SprzedażSprzedaz
Proces publikowania pracProces publikowania
Proces recenzowania pracProces recenzowania
CzasopismaCzasopisma