Identyfikacja zdolności innowacyjnej i jej determinant

Badania podstawowe
Jednostka prowadząca: Katedra Zarządzania

Problematykę innowacyjności podejmuje wiele publikacji krajowych i zagranicznych. Badane są jednak przede wszystkim uwarunkowania innowacji i innowacyjności przedsiębiorstw. Mniej uwagi poświęca się natomiast ocenie ich efektywności oraz oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw i regionu małopolskiego. Dlatego też celem projektu jest:

 1. Sporządzenie mapy kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw i regionu małopolskiego, która stanowiłaby podstawę budowy regionalnego systemu innowacji.
 2. Opracowanie uniwersalnej metodyki oceny systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie i regionie, która swoim zakresem obejmowałaby:
  a) monitoring tj. system wskaźników, w ujęciu rzeczowym i finansowym, służący do mierzenia rezultatów innowacyjności i oceny ich efektywności ekonomicznej;
  b) ewaluacje oddziaływań tj. ocenę rezultatów efektów ekonomiczno-społecznych i korzyści dla badanych przedsiębiorstw i regionu w dłuższej perspektywie.

Zadanie badawcze realizowane w latach 2019-2020: Model systemu oceny zdolności innowacyjnej

Zespół badawczy:

  1. prof. dr hab. Leszek Kozioł
  2. dr inż. Anna Wojtowicz (kierownik projektu)
  3. dr Janusz Ząbek
  4. mgr Anna Karaś
  5. mgr Anna Mikos
  6. mgr Radosław Pyrek
Zamiana rozmiaru
Kontrast