FAQ / Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Biblioteki MWSE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów,  adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Biblioteki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, w tym w szczególności prowadzenia ewidencji wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu ich przetwarzania:
  • w przypadku studentów – do zakończenia cyklu kształcenia,
  • w przypadku pracowników – do zakończenia umowy,
  • w przypadku osób niebędących studentami i pracownikami MWSE – do wygaśnięcia karty czytelnianej,

  a po tym czasie w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 5. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki MWSE.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Wycofanie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Biblioteki MWSE. W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Biblioteką MWSE (ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów).
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Posted in: RODO

Zamiana rozmiaru
Kontrast