Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie wniosku o jego przyznanie wraz aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Studentowi, któremu ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygasa w trakcie roku akademickiego stypendium przyznawane jest na okres ważności orzeczenia.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Jeżeli w kolejnym orzeczeniu zmieni się stopień niepełnosprawności, równocześnie zmieni się (podwyższy lub obniży) kwota stypendium.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać przez dziewięć miesięcy w danym roku akademickim.

Zamiana rozmiaru
Kontrast