Koła naukowe

Koło naukowe działające przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie to organizacje zrzeszające studentów. Podstawowym zadaniem kół jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.

Koła naukowe realizują przede wszystkim zadania studenckiego ruchu naukowego, a ich działalność opiera się na dużej indywidualności i samodzielności jej członków. Dlatego też są z jednej strony miejscem dla realizacji ambicji studentów o ugruntowanych zainteresowaniach naukowo-badawczych, z drugiej zaś stanowią bazę do odkrycia kierunków rozwoju przyszłych zainteresowań.

W uczelnianym rejestrze organizacji studenckich zarejestrowano cztery koła naukowe  działające przy Katedrach:  Zarządzania, Turystyki i Rekreacji oraz Nauk o Wychowaniu.

Corocznie, w ramach swojej działalności studenci zrzeszeni w kołach naukowych organizują konferencje naukowe, sympozja oraz sesje naukowe. Działalność wzbogacają wyjazdy naukowe oraz spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki. Platformą do realizacji aspiracji naukowych studentów są także wydawnictwa z cyklu „Debiuty naukowe studentów”, w których umieszczane są najlepsze artykuły i wystąpienia studentów.