Zapraszamy na nowy kierunek – rekrutacja na 2019/2020 już rozpoczęta!

MWSE w Tarnowie informuje, że w naszej ofercie kształcenia na rok akademicki 2019/2020 pojawia się nowość – kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w formie pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich!

Już dziś można przystąpić do elektronicznej rekrutacji na ten właśnie kierunek. Zobacz zasady i warunki rekrutacji.

Pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zapewniają studentom przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie dysponował wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym (w obszarach ogólnopedagogicznym, historyczno-filozoficznym, socjologicznym, polonistycznym, matematycznym, przyrodniczym, muzycznym, plastycznym, wychowania prozdrowotnego, a także języka angielskiego). Wiedza ta będzie obejmowała podstawową terminologię, prawa i teorie, w wymienionych uprzednio dziedzinach w zakresie niezbędnym do przekazania wiedzy zgodnie z programem nauczania. Posiadana wiedza, poszerzona o metodologię pedagogiki, ułatwi zrozumienie zależności pomiędzy teorią pedagogiczną a praktyką edukacyjną w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; da podstawy do refleksji nad zmieniającymi się koncepcjami pedagogicznymi, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, a także podstawy do całożyciowego pogłębiania wiedzy i umiejętności w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Zobacz sylwetkę absolwenta i program studiów.

Rekrutacja 2019/2020 plakat