XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii – 9-11 maja

Konferencja ergonomiczna grafika

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnika Poznańska zapraszają na seminarium ergonomiczne.

Termin: 9-11 maja 2017 r. 
Miejsce: Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10, Tarnów
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Politechnika Poznańska, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie oraz Polska Akademia Nauk.

Celem XXX Seminarium jest wymiana doświadczeń i prezentacja przez uczestników seminarium wyników własnych badań.

Tematyka seminarium

 1. Ergonomia środowiska pracy i życia człowieka.
 2. Ekonomiczne aspekty doskonalenia środowiska pracy.
 3. Ergonomia w projektowaniu wyrobów i procesów ich wytwarzania.
 4. Edukacja i szkolenia w bezpieczeństwie pracy i ergonomii.
 5. Ergonomia dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
 6. Biomechanika i modelowanie w ergonomii i bezpieczeństwie pracy.
 7. Ergonomia w architekturze i budownictwie.
 8. Ergonomia w transporcie, górnictwie, rolnictwie i leśnictwie.
 9. Kryteria ergonomiczne w ocenie ryzyka zawodowego.
 10. Ergonomia w inżynierii jakości.
 11. Kultura bezpieczeństwa.
 12. Medycyna i higiena pracy.
 13. Ergonomia w procesach informacyjnych i systemach zarządzania.
 14. Nowe obszary zastosowań ergonomii.
 15. Świadomość ergonomiczna i jej kształtowanie.
 16. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Seminarium następuje na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://www.iset.poznan.pl/zgloszenie.htm
Uczestnicy Seminarium mogą zaprezentować swoje osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i wdrożeniowe podczas trwania obrad oraz zamieścić je w przygotowywanych publikacjach. Językami Seminarium są polski i angielski. Do druku będą akceptowane referaty w obu językach.
Streszczenia referatów i plakatów oraz referaty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: office@iset.poznan.pl

Sekretariat konferencji

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Strzelecka 11, 61-845 POZNAŃ
tel.: 61 665 33 77
e-mail: office@iset.poznan.pl
www.iset.poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Seminarium znajdują się na stronie: http://www.iset.poznan.pl

Patronat

Logo PIP

 

 

 

Patronat medialny

logo mil logo tarnus