V edycja cyklicznej konferencji pedagogicznej – 16 maja 2019 r.

Relacja uczeń - nauczyciel plakat 2019Zapraszamy do udziału w cyklicznej konferencji naukowej

Relacja uczeń ‒ nauczyciel

Termin konferencji: 16 maja 2019 r. (rozpoczęcie godz. 9:30)
Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14
Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych odnoszących się do relacji uczeń–nauczyciel w szeroko rozumianym znaczeniu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z różnorakim podejściem do interpretacji hasła relacja uczeń–nauczyciel oraz poglądami badaczy dotyczącymi wpływu typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia, poznają wykorzystywane przez nauczycieli strategie i techniki umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.
Konferencja adresowana jest do pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat współczesnej szkoły.

OBSZARY TEMATYCZNE
 1. Znaczenie wzajemnej interakcji nauczyciel–uczeń dla procesu nauczania
 2. Różnice pomiędzy podejściem autorytarnym a liberalnym w procesie edukacji
 3. Osobowość nauczyciela a skuteczność jego oddziaływania
 4. Cechy osobowościowe uczniów i nauczycieli i ich wpływ na procesy komunikacji
 5. Podejmowanie ról zawodowych – świadome, konstruktywne, odpowiedzialne
 6. Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkolnej
 7. Komunikacja werbalna i niewerbalna w rozmowach z rodzicami uczniów
 8. Planowanie i realizacja zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod aktywnych
 9. Pomiar dydaktyczny
 10. Sposoby aktywnego wpływania na przebieg trudnych rozmów i interakcji
 11. Postrzeganie nauczycieli przez uczniów – „dobry nauczyciel”, atrakcyjność zawodu nauczyciela
 12. Konflikty i agresja w środowisku szkolnym – rozwiązywanie problemów i zapobieganie
 13. Janusz Korczak – prekursor i obrońca praw dziecka

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje o zgłoszeniach i wystąpieniach.