Testowanie bazy Notoria OnLine – tylko do 30.11.2019!

Szanowni Państwo,

Notoria Serwis oraz Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie zapraszają do testowania bazy danych zawierającej informacje finansowe i notowania związane z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Odbiorcami danych dostarczanych przez agencję informacyjną Notoria Serwis są zarówno inwestorzy giełdowi (instytucjonalni i indywidualni), jak i portale internetowe, agencje informacyjne, wydawnictwa prasowe i wyższe uczelnie.

Notoria OnLine, do której  oferowany jest dostęp testowy, to baza zawierająca zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Baza oferuje dostęp m.in. do:

  • ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  • kalendarium wydarzeń.

Dodatkowo baza daje możliwość wglądu w archiwalne dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B) oraz pozwala na śledzenie powiązań i zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi i fizycznymi.

Z bazy można korzystać na komputerach bibliotecznych (Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów) oraz wszystkich komputerach pracujących w sieci uczelnianej tylko do 30 listopada 2019 r.!

O szczegóły dostępu pytaj w Bibliotece!