Dłuższe studia? Projekt ustawy regulującej szkolnictwo wyższe

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawił we wtorek 19 września projekt Konstytucji dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w Polsce.

Wśród proponowanych zmian jest postulat dotyczący wydłużenia czasu trwania studiów niestacjonarnych. W wypadku studiów I oraz II stopnia ma to być jeden semestr, co wydłuży łączny czas nauki na studiach I (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) o jeden rok – podobnie jak w przypadku jednolitych studiów magisterskich. Studia o profilu praktycznym (I stopnia oraz jednolite magisterskie) będą obejmować co najmniej 6 miesięcy praktyk studenckich.

Pełen zakres zmian, które wprowadza reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki znajdują się na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl.

Tegoroczny wykład inauguracyjny zatytułowany Perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle wprowadzonych zmian systemowychwygłoszony przez dr h.c. Witolda Zycha został w całości poświęcony tematyce zmian prawnych w szkolnictwie wyższym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wykładu.