Studia podyplomowe – rekrutacja trwa!

Studia podyplomowe  w zakresie oligofrenopedagogiki dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu komunikacji społecznej, posiadają umiejętność racjonalizacji i optymalizacji procesu kształcenia we wszystkich etapach procesu edukacyjnego, dostrzegania i analizowania potrzeb rozwojowych swoich podopiecznych, skutecznego, efektywnego i celowego działania pedagogicznego, stymulującego wieloaspektowy rozwój dzieci i młodzieży.

Poza nauczaniem absolwent studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne

Zobacz szczegóły dotyczące tego obszaru studiów podyplomowych wraz z planem trzysemestralnych studiów.

Rekrutacja trwa do 31 października br.