Konferencja 18 maja 2017 r. – zgłoszenia do 30 kwietnia 2017!

Relacja uczeń - nauczyciel 2017 - plakatIII Konferencja Naukowa „Relacja uczeń – nauczyciel”

Termin: 18 maja 2017 r. rozpoczęcie 9:30
Miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14, Tarnów
Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie, Katedra Nauk o Wychowaniu.

Cele konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych odnoszących się do relacji uczeń ‒ nauczyciel w szeroko rozumianym znaczeniu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z różnorodną interpretacją relacji ucznia i nauczyciela oraz poglądami badaczy dotyczącymi wpływu typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia, poznają wykorzystywane przez nauczycieli strategie i techniki umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.

Konferencja adresowana jest do pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat współczesnej szkoły.

Program konferencji

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 09.45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji

I SESJA: Przewodniczący – prof. UP, dr hab. Katarzyna Potyrała
09.45 – 10.00 – Egzekwowanie wiedzy w odczuciu uczniów i uczennic – prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko, lic. Joanna Zaklikiewicz, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
10.00 – 10.15 – Nauczyciel w percepcji uczniów szkoły podstawowej. Badania własne –
Martyna Probachta, Karolina Sławińska, Uniwersytet Rzeszowski
10.15 – 10.30 – Etyka relacji rodzic-nauczyciel-uczeń w świecie zmian, ryzyka i niepewności – dr Barbara Klasińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
10.30 – 10.45 – Uwagi na marginesie rękopisu Ludwika Chmaja pt.: Franciszek Ksawery Michał Bohusz. Jego życie i działalność wychowawcza (1746-1820) – dr Bogusław Wójcik, IPN, MWSE
10.45 – 11.00 – Preferowane cechy osobowości nauczyciela edukacji przedszkolnej – mgr Joanna Nowak, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marynarki Handlowej w Tarnowie

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

II SESJA: Przewodniczący – prof. MWSE, ks. dr hab. Jacek Siewiora
11.30 – 11.45 – Nauczyciel i uczeń w świetle reformy edukacji – prof. UP, dr hab. Katarzyna Potyrała, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
11.45 – 12.00 – O nowej roli nauczyciela w epoce sieci – prof. WSB, dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
12.00 – 12.15 – Psychologiczne uwarunkowania relacji nauczyciel – uczeń – dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Uniwersytet Rzeszowski
12.15 – 12.30 – Interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne w wychowaniu
i edukacji – mgr Andrzej Król, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
12.30 – 12.45 – Dziecko i nauczyciel w aktywizującej strategii kształcenia – dr Ingrid Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
12.45 – 13.00 – Prawidłowy stosunek nauczyciela i ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Karolina Misztal, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
13.00 – 13.15 – Metody efektywnej nauki – Sylwia Paluch, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

13.15 – 13.30 – Podsumowanie Konferencji – prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko
Zakończenie konferencji

Organizatorzy przewidują publikację ciekawych i wartościowych wystąpień.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej: marta.falinska@mwse.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ul. Waryńskiego 14
33-100 Tarnów
z dopiskiem Konferencja naukowa „Relacja uczeń – nauczyciel”.
do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Kontakt z organizatorami: mgr Marta Falińska, e-mail: marta.falinska@mwse.edu.pl, tel. 600 961 235