6 października 2018 r. (sobota) godz. 11:00. Zapraszamy!

plakatRektor i Kanclerz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie zapraszają na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się dnia 6 października 2018 r. o godz. 11.00, w auli budynku Uczelni przy ul. Waryńskiego 14.
Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosi ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora. Temat wykładu inauguracyjnego to: „Antropocentryzm i personalizm jako kategorie różnicujące w kształceniu”.
Program uroczystości:

  • Guade Mater Polonia
  • powitanie Gości przez Kanclerz MWSE mgr Zofię Kozioł
  • wystąpienie J.M. Rektora prof. MWSE dr hab. Michała Woźniaka
  • immatrykulacja studentów pierwszego roku
  • Guadeamus Igitur
  • przemówienia okolicznościowe
  • wykład inauguracyjny
  • hymn państwowy
  • poczęstunek

Przed Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019 zapraszamy do udziału we Mszy Św., która odbędzie się 6 października 2018 r. o godz. 9.00 w Klasztorze OO. Bernardynów w Tarnowie (ul. Bernardyńska 13).

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie obecności do dnia 3 października 2018 r. drogą elektroniczną na adres: mwse@mwse.edu.pl lub telefonicznie: 14 688 00 20.