Dzień Otwarty w MWSE – 15.03.2019 r. Zapraszamy!

plakatW imieniu Władz Uczelni zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, organizowanym 15 marca 2019 r. w budynku Uczelni, ul. Waryńskiego 14.
W tym dniu uczestnicy będą mogli wysłuchać następujących wykładów, które poprowadzą nauczyciele akademiccy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej:

  • godz. 10.00 dr Renata Smoleń: Znaczenie kompetencji osobowych w pracy pedagoga
  • godz. 11.00 dr inż. Anna Wojtowicz: Kreatywność w gospodarce opartej na wiedzy
  • godz. 12.00 prof. dr hab. Leszek Kozioł: Rola uczelni w kształtowaniu profesjonalizmu studentów
  • godz. 13.00 mgr Radosław Pyrek: Zalety mobilności międzynarodowej w aspekcie unijnych projektów mobilnościowych

Oprócz wykładów otwartych uczniowie będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat oferowanych kierunków studiów oraz specjalności, warunków studiowania, a także zasad rekrutacji.

Dla Uczelni będzie to okazja do zaprezentowania szerzej nowości w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2019/2020. W ofercie studiów podyplomowych znajdzie się obszar tematyczny Pedagog szkolny. Nowością w ofercie studiów I i II stopnia na kierunku Zarządzanie będzie specjalność  Zarządzanie w sporcie.

Grupy zorganizowane mogą zgłaszać swój udział mailowo: dziekanat@mwse.edu.pl lub joanna.bator@mwse.edu.pl lub telefonicznie: 14 656 55 15 do dnia 8 marca 2019 r.