Egzamin PTE General w MWSE w Tarnowie

CE Pearson - baner

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego Pearson Test of English (PTE) General.

PTE General to egzamin, który potwierdza kwalifikacje językowe niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Obejmuje wszystkie umiejętności i jest honorowany przez firmy i organizacje na całym świecie. Egzaminy odbywają się w kilkudziesięciu centrach egzaminach w całej Polsce. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest jedynym centrum egzaminacyjnym w Tarnowie.

Egzamin PTE General  (poziom 3 i wyższe) jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.).

PTE General składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Natomiast druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku ma miejsce po części pisemnej.

Opłata za egzamin: 550 zł (studenci MWSE – 520 zł ).

Jednocześnie informujemy, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie oferuje 12-godzinne intensywne kursy przygotowujące do egzaminu PTE General – level 3. Opłata za kurs: 120 zł (przy grupie 10-osobowej).

Zapisy na kursy i egzaminy

Dziekanat
Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 688 00 13, 65 65 520
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela mgr Ewa Żybura – koordynator Centrum Egzaminacyjnego, tel. kom. 504 099 890.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Zamiana rozmiaru
Kontrast