Centrum egzaminacyjne Pearson w MWSE

Informujemy, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie uzyskała uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego Pearson Test of English (PTE) General (dawniej London Tests of English), Level 3, stając się tym samym jedynym ośrodkiem egzaminacyjnym w Tarnowie.
Jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson Test of English (PTE), Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie organizować będzie kursy przygotowujące do egzaminu PTE General – level 3 oraz PTE Young Learners na poziomie zaawansowanym i średniozaawansowanym.
Egzaminy Pearson Test of English General:

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego (poziom 3 i wyższe) – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586);
  • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego (poziom 3 i wyższe) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575);
  • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 r. nr 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą;
  • są honorowane przez różnorodne instytucje i uniwersytety w Polsce i za granicą.