Egzamin PTE General w MWSE w Tarnowie

CE Pearson - baner

Miło nam poinformować, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego Pearson Test of English (PTE) General (dawniej London Tests of English). Egzamin PTE General  (poziom 3 i wyższe) jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. z 2017 r. poz. 1575).

PTE General składa się z dwóch części:

  1. Egzaminu pisemnego sprawdzającego (2 godz.), obejmującego:
    • rozumienie ze słuchu,
    • rozumienie tekstu czytanego,
    • umiejętność pisania.
  2. Egzaminu ustnego (7 min).

Opłata za egzamin: 550 zł (studenci MWSE – 520 zł )

Jednocześnie informujemy, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie oferuje 12-godzinne intensywne kursy przygotowujące do egzaminu PTE General – level 3. Opłata za kurs: 120 zł (przy grupie 10-osobowej).

Zapisy na kursy i egzaminy

Dziekanat
Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 688 00 13, 65 65 520
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela mgr Ewa Żybura – koordynator Centrum Egzaminacyjnego pod numerem telefonu 504 099 890.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.