1-5 maja 2019 r. – przerwa majowa

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem 2/K/2019 Kanclerza Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie czasowego zaniechania działalności administracyjnej i dydaktycznej Uczelni w budynkach przy ul. Waryńskiego 14 oraz przy ul. Szerokiej 9 w związku ze Świętem Pracy oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja, Uczelnia będzie zamknięta w dniach 1-5 maja 2019 r.

W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia, dyżury wykładowców, nie będzie także prowadzona obsługa studentów w Dziekanacie, Kwesturze i Bibliotece. Wznowienie działalności nastąpi  6 maja 2019 r.