Pedagogika

Studia I stopnia

Profil ogólnoakademicki (studia rozpoczęte w r.a. 2017/2018)
 1. Szczegółowe efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – tryb stacjonarny i niestacjonarny
 2. Przedmioty realizowane w ramach kierunku (wszystkie specjalności) wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS:
Profil praktyczny (studia rozpoczęte w r.a. 2018/2019)
 1. Sylwetka absolwenta kierunku Pedagogika
 2. Sylwetka absolwenta specjalności Pedagogika resocjalizacyjna
 3. Sylwetka absolwenta specjalności Pedagogika społeczno-opiekuńcza
 4. Szczegółowe efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym – tryb stacjonarny i niestacjonarny
 5. Przedmioty realizowane w ramach kierunku (wszystkie specjalności) wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS:
 6. Dokumenty:
Profil praktyczny (studia rozpoczęte w r.a. 2019/2020)
 1. Sylwetka absolwenta (kierunkowa, specjalnościowe)
 2. Szczegółowe efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – tryb stacjonarny i niestacjonarny
 3. Przedmioty realizowane w ramach kierunku wraz z liczbą godzin, punktacją ECTS i kartami programowymi modułów
 4. Dokumenty:

Studia II stopnia

Profil praktyczny  (studia rozpoczęte w r.a. 2018/2019)
 1. Sylwetka absolwenta kierunku Pedagogika
 2. Sylwetka absolwenta specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 3. Sylwetka absolwenta specjalności Pedagogika resocjalizacyjna
 4. Sylwetka absolwenta specjalności Pedagogika społeczna z pracą socjalną
 5. Sylwetka absolwenta specjalności Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
 6. Szczegółowe efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym – tryb stacjonarny i niestacjonarny
 7. Przedmioty realizowane w ramach kierunku (wszystkie specjalności) wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS:
 8. Dokumenty:
Profil praktyczny (studia rozpoczęte w r.a. 2019/2020)
 1. Sylwetka absolwenta (kierunkowa, specjalnościowe)
 2. Szczegółowe efekty uczenia się na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym – tryb stacjonarny i niestacjonarny
 3. Przedmioty realizowane w ramach kierunku wraz z liczbą godzin, punktacją ECTS i kartami programowymi modułów
 4. Dokumenty: