Kozioł Zofia

mgr Zofia Kozioł
mgr, kanclerz

33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14, p. 22
kontakt:
kanclerz@mwse.edu.pl, zofia.koziol@mwse.edu.pl
tel. 14 65 65 565

Przyjmuje studentów w sprawach finansowych: opłaty czesnego, opłat dodatkowych, płatności w ratach zindywidualizowanych, przesunięcia terminu płatności, zaległości finansowych oraz w sprawach związanych z organizacją imprez studenckich i ich finansowaniem.Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie Uczelni tel. 14 65 65 565, mwse@mwse.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

  • poniedziałek – 12:30-15:00
  • czwartek – 12:30-15:00

Podania do Kanclerza należy składać w sekretariacie Uczelni; podania w sprawie opłat za studia mogą być również składane w Kwesturze (Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12, tel. 14 688 00 12)