Paśko Jan Rajmund

Jan Rajmund Paśko

dr hab. 

Katedra Nauk o Wychowaniu

 

kontakt:
jan.pasko@mwse.edu.pl
tel. 14 65 65 524, 65 65 537

 

Dyżury:

Miejsce dyżuru: ul. Szeroka 9, p. 21

dzień godziny
25.10.2019 15.30-16.15
13.12.2019 15.30-16.15
17.01.2020 16.15-20.00

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister, Chemia
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1966
 • Doktor, Nauki chemiczne
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1977-06-23
 • Doktor habilitowany, Nauki humanistyczne, stopień naukowy równoważny z tytułem docenta w dziedzinie pedagogiki, Uniwersytet Masaryka w Brnie, 2003-10-01

Zainteresowania badawcze:

 • dydaktyka szczegółowa
 • rola modeli, syntetyki w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • wpływ transferu ujemnego na sprawność procesu edukacji
 • diagnozowanie błędów popełnianych w procesie rozwiązywania zadań problemowych
 • przyczyny niepowodzeń dydaktycznych
 • badanie wyobrażeń uczniów o strukturze mikroświata

Wykładane przedmioty:

 • pedagogika ogólna
 • seminarium dyplomowe