Paśko Jan Rajmund

Jan Rajmund Paśko - Dziekandr hab., profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki
Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu

Katedra Nauk o Wychowaniu

kontakt:
jan.pasko@mwse.edu.pl
tel. 14 65 65 524, 65 65 537

Przyjmuje studentów w sprawach: przyjęć na studia, reaktywacji, skreśleń z listy studentów, indywidualnej organizacji studiów, zaliczeń i egzaminów komisyjnych, przedmiotów z zakresu różnic programowych, warunków.

Dyżury:

Miejsce dyżuru: ul. Szeroka 9, p. 2

dzień godziny
piątek 11.30-13.00

Uwaga! Dyżur planowany w dniu 21.06.2019 r. (piątek) zostaje odwołany.

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister, Chemia
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1966
 • Doktor, Nauki chemiczne
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1977-06-23
 • Doktor habilitowany, Nauki humanistyczne, stopień naukowy równoważny z tytułem docenta w dziedzinie pedagogiki, Uniwersytet Masaryka w Brnie, 2003-10-01

Zainteresowania badawcze:

 • dydaktyka szczegółowa
 • rola modeli, syntetyki w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • wpływ transferu ujemnego na sprawność procesu edukacji
 • diagnozowanie błędów popełnianych w procesie rozwiązywania zadań problemowych
 • przyczyny niepowodzeń dydaktycznych
 • badanie wyobrażeń uczniów o strukturze mikroświata

Wykładane przedmioty:

 • pedagogika ogólna
 • projektowanie procesu edukacji zintegrowanej
 • seminarium dyplomowe